Compassie training

Compassion focused therapy (CFT) of compassie training is een therapievorm die gericht is op het bewust bevorderen van compassie bij jezelf. Uit onderzoek blijkt dat een houding van vriendelijkheid motiveert om waardevolle actie te ondernemen.

Compassie training iets voor jou?

Als je makkelijk in (zelf)kritiek en (zelf)verwijt terecht komt, gevoelens hebt van schuld en schaamte of je hebt chronische gezondheidsklachten, dan kan deze compassie training iets voor jou zijn. Iedereen kan leren compassie in zichzelf te (h)erkennen en te ontwikkelen.

Compassievaardigheden kun je leren

Ik leer je compassievaardigheden die je via de weg van acceptatie ondersteunen naar een positievere levenshouding. De compassie training biedt oefeningen om meer warmte, acceptatie, geborgenheid en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren.

Meer daadkracht en grotere veerkracht

Meer vriendelijkheid voor jezelf leidt tot meer daadkracht, meer zorg voor anderen, meer zin in zelfontplooiing, meer verantwoordelijkheidszin, een grotere veerkracht, minder faalangst en minder psychische klachten.

Reacties zijn gesloten.