Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich op het samen observeren van jouw gedachten en gedragingen in relatie tot je klachten. We kijken ook naar de dingen die goed gaan, situaties waarin je uitblinkt en hoe dit je bij je klachten kan helpen.

Herstel balans

Samen brengen we je valkuilen in kaart, maar ik laat je vooral ook zien wat je mogelijkheden zijn. Soms helpt het oefenen met ander gedrag je klachten te verminderen. Op deze manier proberen we jouw persoonlijke balans weer te herstellen. Wanneer je persoonlijk in balans bent, zijn je denken, doen en voelen in evenwicht.

Gedachten

In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en op het gedrag. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoel en gedrag veroorzaakt worden (of in stand gehouden worden) door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld. Wanneer iemand veel negatieve gedachten heeft kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen.

Gedrag

In de cognitieve gedragstherapie staat je gedrag centraal. Hoe je handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe je je voelt. Als therapeut help ik je de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenk samen met jou beter passend gedrag. Je leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedrag stap voor stap in de praktijk te brengen. Hiervoor doe je diverse oefeningen en huiswerk..

Gevoel

Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken we of deze wijze van denken reëel is. We zoeken samen naar meer passende gedachten die vervolgens weer leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen. De resultaten van cognitieve gedragstherapie blijken over het algemeen zeer positief te zijn bij klachten als: depressie en angst, paniek, of fobieën. Zo’n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt, heeft baat bij deze vorm van therapie.

Reacties zijn gesloten.